Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định tại Hà Nội

Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định tại Hà Nội

Từ 0h ngày 16/07/2017, Hà Nội tiến hành đổi mã vùng điện thoại cố định theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng viễn thông.
Từ 0h ngày 16/07/2017, Hà Nội tiến hành đổi mã vùng điện thoại cố định từ 04 sang 024.
Công ty cổ phần Đầu tư Minh Hải xin thông báo tới quý khách hàng được biết và chủ động khi gọi taxi
Quý khách gọi xe theo số điện thoại (024) 35 333666
Liên hệ giao dịch VP công ty: 024 37 557 898/ 024 37 557 899

Trân trọng!
 


Các tin liên quan