Tuyên dương khen thưởng Tài xế Taxi Alpha trả lại tiền cho khách hàng rơi trên xe.

đỗ bá hòa trả lại đồ cho khách

Hình ảnh đẹp - người tốt việc tốt của lái xe Taxi Alpha trong tháng 03-2021 - Căn cứ báo cáo của trung tâm Tổng đài về sự việc khách hàng rơi tiền trên xe.

Ngày 10/03/2021 lái xe Đỗ Bá Hòa, số tài 277 đón khách từ nhà hàng Phong Dê đi Đào Tấn. Khách hàng có để rơi trên xe số tiền 5,900,000đ. Lái xe Đỗ Bá Hòa đã trung thực, tự giác mang số tiền như trên về bàn giao cho công ty để công ty trả lại cho khách hàng.
- Căn cứ vào tính chủ động, tự giác của lái xe Hòa 277 sáng 11/03/2021 mang tiền khách quên trên xe để bàn giao cho công ty để công ty trả lại cho khách hàng. Nhằm khích lệ động viên tinh thần trung thực, tự giác của lái xe,  Ban giám đốc công ty đã có phần quà biểu dương tinh thần của lái xe Đỗ Bá Hòa và mong muốn tất cả các lái xe của công ty lấy đó là làm tấm gương để nhằm nhân rộng đức tính cao đẹp, trung thực, tự giác và thái độ làm việc tốt và cùng xây dựng thương hiệu Taxi Alpha.


 


        

Các tin liên quan