Báo thất lạc tài sản

Quý khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của Taxi Alpha nếu vô tình để quên hoặc thất lạc đồ đạc, tài sản trên xe, vui lòng liên hệ về Trung Tâm Điều hành - Taxi Alpha theo Hotline: 02435 333 666 và cung cấp các
thông tin như sau:
 

 
PHIẾU BÁO THẤT LẠC TÀI SẢN
1.      Tên khách hàng:……………………………………………………………
2.      Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
3.      Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………….
4.      Hình thức gọi xe:   Qua Tổng đài                 Vẫy xe:
5.      Lộ trình. Điểm đi: ……………………………Điểm đến: …………………..
6.      Thời gian: …...h……; Ngày……Tháng ……năm ………………….
7.      Tiền cước: ……………………………………………………………………
8.      Hình thức thanh toán: Tiền mặt                            Vé taxi
9.      Số xe: …………………………Tên lái xe: ………………………………….
10.  Tài sản thất lạc gồm: (Mô tả chi tiết)………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

Các cán bộ của Trung Tâm sau khi nhận được thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống, kết hợp cùng các bộ phận khác nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho khách hàng để tìm lại tài sản bỏ quên hay thất lạc. 


Các tin liên quan